top of page
DJI_0349-min.JPG

NYHETER

GODKJENNINGER

blyant_ikon_reipaaknuseri_edited_edited_

ALLE TILTAK

Ansvarlig søker
Tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.13.16.png

RIVING OG MILJØSANERING

Utførende
Tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.16.03.png

VANNFORSYNINGS- OG AVLØPSANLEGG

Prosjekterende
Tiltaksklasse 2

Screenshot 2020-03-17 at 14.12.57.png

LANDSKAPSUTFORMING

Utførende
Tiltaksklasse 2

Screenshot 2020-03-17 at 14.09.45.png

VEG- OG GRUNNARBEIDER

Utførende
Tiltaksklasse 2

Screenshot 2020-03-17 at 14.12.57.png

VEG, UTEAREALER OG LANDSKAPSUTFORMING

Prosjekterende
Tiltaksklasse 2

INNMÅLING OG UTSTIKKING AV TILTAK

Screenshot 2020-03-17 at 14.13.57.png

Utførende
Tiltaksklasse 3

Screenshot 2020-03-17 at 14.16.03.png

VANNFORSYNINGS- OG AVLØPSANLEGG

Utførende
Tiltaksklasse 3

bottom of page