Reipå Knuseri driver steinbruddet i Kleiva hvor det tas ut fjell for knusing av grus, singel og pukk for salg.

Reipå Knuseri er en maskinentreprenør med hovedbase på Reipå i Meløy. Med om lag 20 ansatte og stor maskinpark utfører vi tomteutgraving, masseforflytting og større anleggsjobber, ikke minst innen vann og avløp.

GODKJENNINGER

Innmåling og utstikking av tiltak
i tiltaksklasse 1

Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Landskapsutforming i tiltaksklasse 1

Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

REIPÅ KNUSERI
Reipåveien 245, 8146 Reipå
Tlf.: 41 40 55 49
Vi bruker EHF-faktura
Org nr. 981700619
Norge

© 2020 by Ny Næring