Reipå Knuseri driver steinbruddet i Kleiva hvor det tas ut fjell for knusing av grus, singel og pukk for salg.

Reipå Knuseri er en maskinentreprenør med hovedbase på Reipå i Meløy. Med om lag 20 ansatte og stor maskinpark utfører vi tomteutgraving, masseforflytting og større anleggsjobber, ikke minst innen vann og avløp.

GODKJENNINGER

Screenshot 2020-03-17 at 14.13.57.png

Innmåling og utstikking av tiltak
i tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.13.16.png

Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.09.45.png

Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.12.57.png

Landskapsutforming i tiltaksklasse 1

Screenshot 2020-03-17 at 14.16.03.png

Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1