top of page
Søk
  • Forfatterens bildeReipå Knuseri

Prosjekter på rekke og rad

Levere et tilbud, få tilslag, utføre oppdraget. Ja, dette er hverdagen for entreprenør Reipå Knuseri AS. Men for å sikre staben rikelig arbeid, året rundt, er sjefen langt mer i forkant enn som så…


- Tja, teft og teft – jeg ser vel hvor det kan tjenes penger, og prøver å styre folkene våre inn på dét. Mange bedrifter er opptatt av sikkerhet og risiko, og er redd for om man skal klare å betale lønningene. Men man kan ikke bare gå for det sikre. Og får man et prosjekt til å gå i null, så er det jo ingen risiko lenger!

Daglig leder og eier av Reipå Knuseri AS, Frank Robert Svendsgård, gjør alt annet enn å ligge på latsiden etter næringsprisen fra Meløy kommune i fjor! Nå gir han gass for hele 4 nye prosjekter, altså egen-utviklede prosjekter gjennom sitt selskap Reipå Eiendom AS, som han eier sammen med faren Egil. Og som gir arbeid for staben i hans andre selskap, Reipå Knuseri AS.


Prosjekt 1: hytter

Hyttefelt Øra: 7 hyttetomter, og flere vil komme.


På Øra ved Kunna kjøpte Frank Robert i fjor et område på 3-400 dekar fra Martin Selstad. Der foreligger det så langt reguleringsplan for 7 hyttetomter – den ene er allerede solgt og hytte er under bygging. Reipå Knuseri er straks ferdig med å opparbeide hele dette feltet med vann, avløp, strøm og vei, og med stykkpris på om lag 300.000 kroner er investeringen nær dekket inn allerede etter den første solgte.

- Nesten alle som har kjøpt eller bygget der ute, er byfolk. Du ser hva de har fått til på Skaugvoll, og dette området har gode muligheter. Jeg har fått flere henvendelser, og ser ikke for meg at det trenges annonsering.

- Området har veldig god utsikt og kveldssol, og det er god plass til å utvikle mer etter hvert, og lengre opp i fjellsiden. Dessuten eier vi også et område nede ved sjøen, der vi ser for oss å lage båtopptrekk og enkel tilrettelegging for fortøyning, opplyser han.


Prosjekt 2: boligtomter

Tuven boligfelt: 42 boligtomter, klare til bebygging.


På Øde, altså nært Reipå Knuseris egen hjemmebase, sikret Frank Robert seg tidligere et område på begge sider av Tuvveien, altså langs åsen vestover i retning Hornneset. Her er reguleringsplanen klar, og bygging kan begynne.

- Her er det gjort plass til 42 boligtomter. Å få gang- og sykkelsti fra sentrum og til Tuven har vært et langt kapittel, men straks denne kommer på plass, vil det kunne bli etterspurt boligtomter her.


Men man kan ikke bare gå for det sikre. Og får man et prosjekt til å gå i null, så er det jo ingen risiko lenger! Frank Robert Svendsgård

Prosjekt 3: sjøhus

Reipå fritidshavn: 26 sjøhus, friluftsliv ved havet.


I første halvdel av fjoråret fylte Reipå Knuseri egne steinmasser fra Høgseth utenfor land i Reipåsjøen, om lag 500 meter fra Reipå Havn. På sensommeren var den nye fritidshavna ferdig, og over 60 fritidsbåter er flyttet over fra fiskerihavna. Men, Frank Robert stopper ikke der:

- I dette prosjektet inngår også 26 sjøhus, der jeg nå forhandler med lokale aktører som kan bygge. Det kan se ut som at de totale investeringene blir på 30-35 millioner kroner, opplyser han.

- Planen er å legge rør for vann og avløp i vår, og så bygge ferdig det første sjøhuset, som kan være et visningshus. Kanskje satser vi på én type hytte inne på land, og en annen ute på moloen, med litt ulik prising og der folk kan få innrede en del slik de vil.

- Jeg har salg på noen allerede, og hvis inntektene fra dette kommer inn i én smell, er det økonomi til å sette opp resten av sjøhusene. Jeg liker å unngå banklån, hvis det kan unngås, smiler han.


Prosjekt 4: for fiskerne

Reipå Havn: lager til leie for fiskere


På vestsiden av Reipå Havn, kloss inntil dagens molo, kjøpte Frank Robert nylig en tomt på om lag 10 dekar fra Meløy kommune. Dette området vil han nå fylle ut med noe sånt som 30-35.000 kubikkmeter steinmasser, og:

- Her tenker vi å sette opp lagerbygninger, der fiskerne i havna kan leie plass til brukene sine og annet utstyr. Det er mye utstyr i fiskerihavna som nok trenger å være innendørs, og selv om dette sikkert ikke er nye tanker, så har ingen gjort det til nå. Jeg har ikke kartlagt behovet, men ser i andre fiskerihavner at de har gjort det samme, så hvorfor skulle det ikke være et behov her?


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


573 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page